Gästhamnen byggs om

Gästhamnen är helt stängd från och med den 26 september 2022 pga ombyggnad av bryggorna.

Läs mer härPay harbour fee

Pay your harbour fee here if you are going to stay overnight.

You can only pay for a spot here if you are in the guest harbor.
If you want to book a spot please click here

Strömstads Kommun
Strandpromenaden
452 30 Strömstad Tillgänglighetsredogörelse
Tel: +46 (0) 526-19050
Email: gasthamn@stromstad.se
Org-nr: 212000-1405

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se