Aktuellt i Strömstads gästhamn

Juni 28

Bryggpromenaden åter i drift

Idag kl 10:00 öppnade vi åter bryggpromenaden utmed Uddevallavägen.

Under nästa vecka kommer temporära bänkar att placeras ut. Dessa tillfälliga bänkar kommer att ersättas med permanenta bänkar under hösten.

På bilden öppnas bryggpromenaden för allmänheten av Joakim Lysell och Rolf Alexandersson


Juni 20

Renovering av Stationskajen

Under vecka 26 (24/6-28/6) kommer Stationskajen - betongkajen vid Pråmen att renoveras för att klara av sommartrafiken.

Arbetet kommer pågå mellan 07.00 - 18.00 och kan medföra mindre störningar i form av väsen och begränsad framkomlighet under korta perioder.


Februari 27

Delar av strandpromenaden renoveras

Strandpromenaden längs med Uddevallavägen ska repareras. Arbetet planeras vara färdigt till midsommar.

Fotgängare och cyklister hänvisas till andra sidan av vägen under arbetstid 07:00-16:00 till och med 10 mars. När pålningsarbeten inleds den 11 mars kommer gång och cykelvägen att vara helt stängd till midsommar. Det kommer att vara möjligt att besöka Pråmen och gästhamnsbryggorna under större delen av reparationsarbetet.


Strömstads Kommun
Strandpromenaden
452 30 Strömstad
Tel: +46 (0) 526-19050
Email: gasthamn@stromstad.se
Org-nr: 212000-1405

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se