PRAKTISK INFORMATION

Strömstad gästhamn

SERVICE I GÄSTHAMNEN

 • Vatten ingår i serviceavgiften och finns på alla bryggor.
 • El finns till/för laddström till en fast kostnad beroende på båtstorlek.
 • Kod till duschar och toalett får ni på e-post och sms eller på biljetten och ingår i hamnavgiften.
 • Fritt Wi-Fi finns i hela gästhamnen.
 • Tvättmaskiner och torktumlare finner du i vår tvättstuga i badhuset, två dörrar från hamnkontoret.
 • Polletter till maskinerna säljs på Hamnkontoret, Turistbyrån och i Badhusets reception.
 • Sopcontainer (moloks) för brännbara sopor finns vid Torskholmen och hamnkontoret, vid hamnkontoret finns även källsortering. Kontakta hamnvärdarna för att lämna in miljöfarligt avfall.
 • Septiktanksug hittar du i gästhamnen på östsidan av Torskholmen och vid myrens hamn en halv sjömil söder om gästhamnsinloppet.

BRAND OCH BÅTSÄKERHET I HAMNEN

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa Strömstads gästhamns brandföreskrifter. Hamnvärden har rätt att avhysa båtgästen om följande förordningar inte följs:
  • Kontrollera brandsäkerheten i er båt dagligen.
  • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor kontrollera kopplingarna.
  • Var noga med att släcka lampor, levande ljus osv, när ni lämnar båten.
  • Det är totalt förbjudet att grilla på båten, bryggor och i området kring dessa.
  • Vid nödsituationer som storm ber vi er att vara extra uppmärksamma på brandföreskrifterna då det kan råda överbelastning i hamnen.
 • Hamnvärdarna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i Gästhamnen.
 • Släckningsutrustning finns på alla bryggor samt på hamnkontoret.
 • Det råder badförbud i hamnområdet.
Strömstad gästhamn
NÖDSITUATION 112
KUSTBEVAKNINGEN 0776-70 70 00
POLIS 114 14
TULL 0771-520 520
VÅRDCENTRALER:
Bohuslinden 0526-187 87
Capio 0526-79 90 00
SJÖRÄDDNINGSSTATIONER:
RS Smögen 0705-80 85 87
RS Fjällbacka 0705-80 81 57
RS Strömstad 0705-80 81 47
Strömstads Kommun
Strandpromenaden
452 30 Strömstad Tillgänglighetsredogörelse
Tel: +46 (0) 526-19050
Email: gasthamn@stromstad.se
Org-nr: 212000-1405

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se